Hotellets bærdygtighed

Læs om vores fokusområder omkring bæredygtighed og opnåelse af Green Key

Bæredygtighed – en naturlig målsætning
På Skagen Harbour Hotel er en af vores målsætninger at tage ansvar for en bedre
fremtid. Vi er bevidst om, at vi ikke alene kan redde verden, men vi tror på, at vores
små indsatser har en betydning i det større hele.
Arbejdet med bæredygtighed er en kontinuerlig proces, hvor vi altid vil kunne
udvikle os og blive bedre uden at gå på kompromis med gæstens oplevelse.
Som eksempel på en af vores aktuelle indsatser, kan vi nævne, at vi igennem de
sidste par år har arbejdet med en gennemgribende renovering af hotellet – reelt en
løbende proces. Når vi renoverer, vægter vi at vores interiør repræsenteres af lokaltog
nationalt produceret dansk design i høj kvalitet, hvorved vi understøtter
bæredygtighed igennem længere holdbarhed samt minimering af transport.
Som et andet nævneværdigt eksempel kan nævnes, at vi benytter 100% naturligt
fremstillede plejeprodukter fra danske Karmameju, der er fremstillet på naturlige og
økologiske ingredienser. Produkterne er opsat i praktisk re-fill emballager på vores
værelser og på alle fællesarealer. Vi sparer på vandet med vandbesparende brusere,
vandhaner, toiletter samt rengøringsmaskiner.
Vi arbejder altså på en konstant udvikling af hotellet, men det gør samfundet
omkring os også. Derfor må vi hele tiden stoppe op og kigge os omkring efter hvilke
tiltag vi kan gøre, for at tilpasse vores virksomhed til de udfordringer, vi ser. Et af
disse tiltag er Green Key.

Green Key
Green Key er et internationalt miljømærke, som gives til turistvirksomheder, der gør
en ekstra indsats for at beskytte miljøet. Green Key arbejder konLnuerligt på at øge
deres standarder, som de cerLficerer hoteller eNer, og har for nylig opnået GSTC
(Global Sustainable Tourism Council) godkendelse.
Som miljømærket virksomhed skal vi leve op til de mange konkrete og relevante
miljøkrav, som løbende kontrolleres af Green Key. Vi opererer på flere områder over
Green Keys‘ minimumsstandarder, men vi sæUer pris på det tæUe samarbejde og de
muligheder vi har for at drøNe bæredygLge iniLaLver med det engagerede Green
Key -team, og vi glæder os Ll at se dem bringe hotelbranchen Ll nye grønne
højder. Læs mere om Green Key her.

Mad & Økologi
I vores morgenmadsbuffet tilbyder vi vores gæster og medarbejdere en sund start
på dagen. Vi arbejder altid på at finde nye tiltag, som gør vores morgenmadsbuffet
endnu bedre. En procentvis høj del af vores varer er indkøbt lokalt, dels for at
understøtte bæredygtigheden, dels fordi vi ønsker at være medvirkende til at holde
Skagen i en god og sund drift hele året.
Vi arbejder kontinuerligt med fokus på, at en højere andel af vores
morgenmadsudbud er økologiske produkter, da det
– bidrager til beskytte natur og grundvand
– indeholder færre tilsætningsstoffer
– øger dyrevelfærd
– undgår i højere grad sprøjtemidler
Vi køber ind i forhold til antal morgenmadsgæster og har kun et meget lille lager af
varer. Mængden i vores anretninger på vores morgenbuffet er minimeret for at
undgå madspild. Vores tallerkener og glas er mindre for at opfordre til, at man tager
mindre mad ad gangen, og derfor undgår at smide rester ud. Vores rester fra
morgenmadsbuffeten genanvendes til grøn energi.

Affaldssortering
Vi affaldssorterer og opfordrer vores gæster til at gøre det samme både på værelset,
i vores lejligheder, på fællesarealerne og på vores affaldsstation, som er placeret ved
cykelparkeringen.
I stedet for at smide ødelagte eller gamle interiør og møbler ud, giver vi disse nyt liv
som led i en cirkulær økonomi. Hvis det er muligt, forsøger vi først og fremmest at
reparere møblet, eller på anden vis tilpasse det til et nyt formål. Kan møblet ikke
længere bruges, doneres det til humanitært formål, så andre kan få glæde af det.

Digitale løsninger
Som led i vores målsætning om at mindske papirforbrug anvender vi, hvor det er
muligt, digitale løsninger både for medarbejdere og gæster. Dette ses f.eks. i form af
vores digitale gæstebog, hvor gæsterne online kan finde alle nødvendige
informationer, som tidligere var i papirform. Gennem den digitale gæstebog findes
praktiske informationer, rabataftaler mm.
Vi undgår at printe kvitteringer, medmindre gæsten specifikt ønsker dette. Vi
tilbyder også at sende kvitteringer via e-mail.
For medarbejdere benytter vi et online vagtplaneringssystem, Flexybox, som er
digitale alternativer i forhold til at printe.
Administrationen forsøger kun at udskrive det mest nødvendige og arkiverer nu i
digitale mapper frem for i ringbind. Når der printes, anvendes papir med EU’s
Ecolabel-mærke, som er en garanti for, at papiret er produceret med minimal
mængde af kemikalier og vand.

Rengøring
Vi har vores egen rengørings team som dagligt sørger for at holde hotellet rent og
indbydende. Mere end 90% af hotellets rengøringsmidler er miljømærkede med
f.eks. Den Grønne Nøgle, Det Nordiske Svanemærke, og ligeledes bliver vores
underleverandører bedt om at levere bæredygtige services. Under hensyntagen til
rengøringens kvalitet anvender vi altid de mest skånsomme kemikalier og
rengøringsmidler. Derudover trænes medarbejdere i at reducere spild ved at
anvende færre og doserede rengøringsprodukter.
Vores gæster kan med skilte, som ligger fremme på værelset, fravælge den daglige
rengøring og håndklædeskift, hvis de ønsker at bidrage til bæredygtigheden ved at
reducere brug af vand, el og kemikalier.
I vores lejligheder gøres der, ved ophold under 1 uge, rent ved afrejse, mens der ved
længerevarende ophold gøres rent ugentligt.
DFD leverer og vasker sengelinned og håndklæder, som anvendes i hotellets
lejligheder. Virksomheden er et svanemærket vaskeri, hvilket er garanti for et lavt
forbrug af energi, vand og kemikalier, samt sikring af ordentlige kvalitets- og
miljørigtige produkter.
I lejlighederne er alt sæbe og shampoo Svane-mærket, som sikrer, at produktionen
har haft minimal miljømæssig påvirkning. Alle beholderne genopfyldes, når de er
tomme fremfor at blive smidt ud.

Vand- og energiforbrug
• Gennem jævnlig kontrol af både vand og varmeforbrug har vi konstant
overblik over, hvordan vores forbrug udvikler sig. Det betyder, at vi hurtigt
kan finde eventuelle fejl og dermed undgå store spild af vand eller energi.
Det giver også mulighed for at måle effekten på vores bæredygtige tiltag.
• Hvis der er ankomst i en lejlighed, vil varmen tænde inden gæsten
ankommer. Skal lejligheden ikke benyttes, vil varmen blive på et fastsat
lavere niveau
• I alle værelser findes der LED-pærer i stue og køkken.

Medarbejdere
• Hos Skagen Harbour Hotel ønsker vi at skabe et godt arbejdsmiljø for vores
ansatte. Der afholdes årligt medarbejderudviklingssamtaler med alle
medarbejdere. Det er et vigtigt redskab til at sikre faglig og personlig
udvikling af medarbejdere og organisationen som helhed.
• Hotellet tager et socialt økonomisk ansvar ved at ansætte personer, hvor
der skal tages særlige hensyn. Vi sikrer et godt arbejdsmiljø gennem
omsorg, sikkerhedsforanstaltninger og god kommunikation.
• I forbindelse med ansættelser tages ligestilling med i overvejelserne,
hvorfor det altid er den bedste kandidat, der ansættes uafhængigt af køn,
alder mm. Ligestillingen fortsætter under ansættelsen, hvor der ikke gøres
forskel medarbejdere imellem.
• Skagen Harbour hotel overholder alle regler gældende omkring
menneskerettigheder, arbejdsforhold og antikorruption. Vi samarbejder
med vores brancheorganisation DRC (danske restauranter og cafeer) for at
opfylde de bedst betingelser for vores medarbejdere

•Samarbejdspartnere og ydre miljø
• Vi støtter både nærområdet samt de lokale iværksættere, der udvikler og
sælger bæredygtige produkter. I vores lille hotel boutique fokuserer vi på
salg af lokale og/eller økologiske varer. Vi forsøger så ofte som muligt at
handle direkte gennem producenten for at støtte deres arbejde. Hermed
bidrager vi også til at lokalområdet kan vækste. Vi ønsker en større
gennemsigtighed i vores valg af leverandører, som udvælges på baggrund af
erfaring, certificering og omdømme. Det gør vi for at undgå at støtte dårlige
arbejdsforhold og lignende i vores netværk.